Oude kruidenkennis herbekeken Prof. De Cleene

Bijdrage in de onkosten: 19.00 euro (inbegrepen thee of koffie + taart tijdens pauze). Te storten op rekening BE52 9791 6647 1809 met vermelding "Voordracht". Ook mailtje sturen naar willy.bellens@gmail.com ter bevestiging van je reservatie. Aanvang 14.00u. Locatie: Bridgeclub Riviera, Schotensesteenweg 432 te 2100 Deurne. Bereikbaar met openbaar vervoer.

Plaatsen zijn beperkt !! Mis dit niet !!


Al te vaak komt uitdrukkingen tegen als ‘uit grootmoeders tijd’, die even nostalgisch als nietszeggend zijn. Deze voordracht geeft de leek een idee over de evolutie van de kruidenkennis van de oudheid tot vandaag de dag.

Als basismateriaal diende de Naturalis historia van Plinius de Oudere (23/24-79). Daarna werden uitsluitend kruidenwerken uit onze Lage Landen bestudeerd: Herbarijs (1351), Den Herbarius in Dyetsche (ca. 1500), het Cruydeboeck (1554) van Rembert Dodoens (1517/18-1585), het Kruydtboeck (1581) van Mathias de l’ Obel (1538-1616), het postuum Cruydt-Boeck (1644) van Rembert Dodoens (samen met Joost van Ravelingen), de Naauwkeurige beschryving der aardgewassen (1696) van Abraham Munting (1626-1683), de Flora Batava (1800-1934) en twee hedendaagse fytotherapeutische werken.

Kortom, de kruidengeneeskunde heeft een bewogen leven achter de rug, met vele verwarringen, kritiekloze herhalingen van oude meesters, magische handelingen en charlatanisme. Tijdens de twintigste eeuw ontstond een revival van de kruidengeneeskunde, gebaseerd op wetenschappelijk  aangetoonde activiteiten. We kunnen dit alleen maar toejuichen. Maar we mogen het kind niet meteen met het badwater weggooien. Soms gebeurt het dat een medicinaal gebruik is blijven overleven van Plinius’ tijd (1ste eeuw) tot de hedendaagse fytotherapie. Oude kruidenboeken mogen dus niet zo maar worden afgeschreven.

Waarom dan niet meer aandacht schenken aan lang vervlogen kruidenkennis van bij ons, en die dan onderwerpen aan de huidige farmacologische tests?

Over dit onderwerp zal Marcel De Cleene een boek publiceren bij  de Amsterdam University Press (AUP).

Terug

Waar: Bridgeclub Riviera, Schotensesteenweg 432, 2100 Deurne
Wanneer: 15/03/2019