Voordracht Prof. Dr. Marcel De Cleene.

PLANTEN ALS DRAGER VAN CULTUUR

Planten speelden ooit– of spelen nog steeds - een belangrijke rol in religieuze ceremonies. Het hoge aanzien van die antieke cultusplanten zindert vandaag de dag nog door in ons hedendaags taalgebruik (o.m. ‘hout vasthouden’, ‘slapen als een roos’), de plantensymboliek (rozen, lelies, immergroene planten op kerkhoven …) en zelfs in cultussen (wierook, palmtakjes, hosties …). Na een korte inleiding over het animistisch denken van de heidense mens, worden aan de hand van een beamerpresentatie tal van voorbeelden gegeven van het hedendaags gebruik van planten in de symboliek, mythologie en cultus.
2 x 45 minuten                                      Tijdens de pauze is er gelegenheid om iets te drinken

Inkom: 12.00 euro; leden van de Vlaamse Herboristen Vereniging 10.00 euro.

Inschrijving enkel door storting op rekening BE52 9791 6647 1809 op naam van ZorandersKruidenpreparaten

met vermelding “Prof. De Cleene” + aantal personen en desgevallend je lidnummer.  Als je een mail stuurt naar willy.bellens@gmail.com met als onderwerp lezing Marcel De Cleene kan je meer info vragen en krijg je ook bevestiging van je inschrijving.Terug

Waar: Laatste plaatsen! Dienstencentrum Bosuil, Bosuil 160 te 2100 Deurne van 14.00 tot 17.00u. Deuren vanaf 13.30u.
Wanneer: 27/05/2017