De hedendaagse herborist is een kruidendeskundige met een veelzijdige kennis over gezondheidsbevorderende planten, kennis die zowel botanisch, teelttechnisch, farmacologisch als medisch moet zijn. 

De herborist gebruikt deze kennis voor het verstrekken van informatie, het verzorgen van educatie, het geven van gezondheidsadviezen, het verkopen van kruiden of het telen, oogsten en verwerken van gebruiksplanten.

De meeste mensen houden van de natuur: wandelen, kijken en genieten van wat rondom ons groeit en bloeit. Kruiden en planten hebben ons mensen, heel wat te bieden.

Het beroep herborist, dat dreigde in de vergeethoek te geraken, komt weer volop in de belangstelling. Wij moeten ons echter behoeden voor verhalen van 'horen zeggen', voor wat eigenlijk in het rijk der fabels thuishoort. Heden ten dage zijn er voldoende studies van wetenschappers en natuurmensen voorhanden om dit aloude beroep in ere te herstellen.

Deze filosofie bracht ons ertoe een vereniging op te richten, niet alleen om herboristen en kruidenliefhebbers dichter bij elkaar te brengen maar ook om ons op deze manier ten dienste te stellen van de moderne geneeskunde.

De Vlaamse Herboristen Vereniging is er voor herboristen en kruidenliefhebbers, en wenst, op een professionele manier, kruiden met raad en daad terug in het dagelijks leven te brengen. Kruiden, als basis voor een gezonder leven. 

Wij streven dan ook naar:

  • het bevorderen en verspreiden van degelijke kennis over geneeskrachtige planten en kruiden en hun toepassingen
  • het verenigen van alle kruidenliefhebbers
  • het verenigen van alle herboristen (en fytotherapeuten)
  • de herwaardering en de erkenning van het beroep "herborist"