De VHV wil op 3 fronten herboristen & kruidenliefhebbers ondersteunen:

-       Het kruidenlandschap in België

-       Wetgeving

-       Kruidenkennis: (Wetenschappelijke) artikels – publicaties over kruiden

 

Als eerste wegwijzer willen we jullie laten weten wat er allemaal in België staat te gebeuren in de kruidenwereld.

Een tweede wegwijzer is het ondersteunen van de vakleden/herboristen op vlak van wetgeving.

Met de derde wegwijzer willen we tegemoet komen aan het doel om goed onderbouwde kennis rond kruiden te verzamelen en ter beschikking te stellen voor de leden. 

 

Om dit mogelijk te maken lijkt het ons zinvol om 3 werkgroepjes op te starten.

In elke werkgroep kan er bepaald worden op welke manier ze hun wegwijzer willen uitwerken binnen de spelregels van het huishoudelijk reglement. Zo kan er in het kruidenlandschap proactief gezocht worden naar zinvolle activiteiten van de vakleden om deze te vermelden op onze website. 

Met de wegwijzer wetgeving gaan we alle zinvolle informatie bundelen en deze beschikbaar maken via bijvoorbeeld een draaiboek, een stroomschema, de website,  een eigen opleiding organiseren of een heuse sectorgids, … . Dit kunnen we beperkt aanpakken, maar we kunnen ook onze schouders onder het grote werk zetten en trachten de onduidelijkheid in de wetgeving weg te werken. Door vanuit de VHV de herborist handvaten te geven rond de toepassing van de ‘cosmetica-wet’ (uitvoeringsbesluit 25/11/2013) geven we ze een extra dienstverlening waardoor ze weten wat ze op de markt mogen brengen en op welke manier dit kan gebeuren. 

Voor de wegwijzer Kruidenkennis zoeken we enkele lezers die we ook de kans zullen geven om te beschikken over wetenschappelijke of goed gefundeerde artikels. Samen kan deze werkgroep een manier zoeken om dit kenbaar te maken naar de leden (Herb@, KruidenPub-archief op website, … ).    

 

Heb je zin om mee te doen aan een werkgroep maak dit dan zeker kenbaar!