Lid worden

De Vlaamse Herboristen Vereniging voorziet haar leden van volgende activiteiten:

  • het verstrekken van goede informatie over medicinale planten, over vakliteratuur en tijdschriften, over cursussen en vakopleidingen
  • de verzending van een nieuwsbrief "Herb@" die op regelmatige basis zal verschijnen
  • het organiseren van informatiedagen, excursies en kruidenwandelingen, het bezoeken van botanische tuinen en kruiden verwerkende bedrijven

Door lid te worden van onze vereniging steunt u ons bij de verwezenlijking van onze doelstellingen. Lid worden van de Vlaamse Herboristen kan door onderstaand formulier in te vullen.


Storten op rekeningnummer IBAN: BE51 9796 5152 5662 en BIC-code: ARSP BE 22 van de Vlaamse Herboristen Vereniging vzw, Brembosstraat 40, 1800 Vilvoorde.

Het lidgeld is per kalenderjaar verschuldigd. Betalingen vanaf 1 oktober van het lopende jaar gelden tot eind van het jaar nadien.